Đồ thờ bằng đá

-đò thờ ba03

-lư hương vuông ba02
-lư hương vuông ba01

 

lộc bình đá ba04

 

-đồ thờ đá ba05

 

-bát hương đá ba06

 

-lộc bình đá ba07

 

-tranh đá ba08 .bộ gồn 2 bức tram khắc tích lỹ ngư vọng nguyệt

 

. -đồ thờ đá ba010
-lư hương vuông ba012 (loại kích thước nhỏ) thường được dùng cho lăng mộ đá
-đồ thờ đá ba011 sử dụng trong các khu lăng mộ đá

 

 

-đồ thờ đá ba011 sử dụng trong các khu lăng mộ đá
-lư hương tròn ba014 -tai lư hình rồng được sử dụng phổ biến ở tất cả các khu thờ tự: như nhà thờ . chùa ,đền ,khu lăng mộ
-lư hương tròn ba015 – tai lư hình mây được sử dụng phổ biến ở tất cả các khu vực thờ tự: như nhà thờ . chùa ,đền ,khu lăng mộ

 

 

-lọ hoa thờ ba016 – kích thước nhỏ thường dùng trong .lăng mộ đá ,mộ đá .v.v..

 

 

-đỉnh hương đá ba019

 

-lư hương vuông ba020

 

 

 

-lư hương đá ba022

 

-lư hương đá ba023
-lư hương đá ba024

 

-bát hương đá ba025

Tư vấn miễn phí 0913.502.111

Gửi tin nhắn